Strona główna » Regulamin
Producenci
Opinia o produkcie
OkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOkOk
Ocena produktu 5/5
Kontakt
  • FOX Lurka Dawid

  • E-mail:biuro@pansamochodzik.com.pl
  • Telefon606899352 Dawid
    668093896 Paweł
  • Godziny działania sklepu10-18 Poniedziałek-Piątek

Regulamin

Sklep internetowy pansamochodzik.com.pl  działający pod adresem www.pansamochodzik.com.pl

prowadzony jest przez FOX Lurka Dawid  z siedzibą os.Pod Skarpą 28/10 34-100 Wadowice
NIP 551-238-66-20, REGON 012845024.


Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@pansamochodzik.com.pl

telefonicznie: 606899352 ; pisemnie na adres: FOX Lurka Dawid Os. Makowska Góra 31    34-220 Maków Podhalański

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o
towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.pansamochodzik.com.pl

 

Informacje dotyczące zamawianych produktów.


1. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane.
 
2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (z VAT 23%)
 
3. W przypadku płatności przelewem klient proszony jest o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni. Po tym terminie zamówienie może zostać anulowane.
 
4. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu towaru, o czym powinien na piśmie poinformować
sklep w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 
5. Do towaru zawsze dołączony jest paragon, na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT
 
6. Cena zakupionego towaru jest obowiązująca w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to produktów oznaczonych jako "Dostępne"

7.W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części ,Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
            a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

            b. anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność

8.Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce moje zamówienia Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9.Wysłka zamówień:
  a.Na terytorium Polski zamówienie będzie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej     DHL
  b.Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polska     lub Firmę Kurierską GLS
10. Czas przygotowania zamówień  opłaconych oraz pobraniowych to 24h

Płatność za zamawiane towary


1. Formą zapłaty za zamówiony towar jest przelew na nasze konto bankowe, Paypal lub pobranie.
2. Wystąpienie niedopłaty spowoduje wstrzymanie wysyłki przedmiotów.
3. W tytule przelewu należy podać nazwisko zamawiającego lub numer zamówienia.
4. Koszty wysyłki zawierają podatek 23% VAT.


Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu1. Korzystanie ze sklepu internetowego pansamochodzik nie wymaga rejestracji, jednak chcąc

dokonać zakupów należy zapoznać się z "Regulaminem", "Informacjami o wysyłkach" oraz  "Polityką Prywatności".

2. Każdy produkt widoczny w sklepie internetowym posiada opis, fotografię, nazwę

producenta, cenę jednostkową oraz numer katalogowy

3. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia produktów bez wad.

Reklamacje zakupionych produktów


1. W przypadku towarów fabrycznie wadliwych, gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad


2. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa pieniądze za zwrócony w ramach reklamacji produkt

Klient otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku bankowego

3. Miejscem składania reklamacji i zwrotów produktów jest siedziba magazynu tj
FOX Lurka Dawid os. Makowska Góra 31 34-220 Maków Podhalański

4. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna

zawierać opis:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę dostarczenia produktu
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego wszelkie okoliczności         uzasadniające reklamację.

Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 

Prawo odstąpienia od umowy


Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z dowolnego formularza w dowolnej wersji zawierającej numer rachunku oraz podpis konsumenta i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: FOX Lurka Dawid os. Makowska Góra 31 34-220 Maków Podhalański  oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu na adres magazynu                 FOX Lurka Dawid Os. Makowska Góra 31 34-220  Maków Podhalański


Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma FOX Lurka Dawid (dalej „Firma”) z siedzibą w Wadowicach informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FOX Lurka Dawid z siedzibą w Wadowice, adres: os.Pod Skarpa 28/10 34-100 Wadowice, posługująca się nadanym numerem NIP: PL5512386620
2. Firma wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email biuro@pansamochodzik.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Firmy polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
   c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
   e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
   b.) podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
   c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,
   d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
   e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Firma nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
7. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres FOX Lurka Dawid os. Makowska Góra 31 34-220 Maków Podhalański lub elektronicznej (wiadomość email na adres biuro@pansamochodzik.com.pl).
9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu